X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
یکشنبه 11 بهمن‌ماه سال 1388

1- برهنگی زنان که طبعا پیامدهایی همچون آرایش و عشوه گری و امثال آن همراه دارد مردان مخصوصا جوانان را در یک حال تحریک دائم قرار می دهد. تحریکی که سبب کوبیدن اعصاب آنها و ایجاد هیجان های بیمار گونه عصبی و گاه سرچشمه ی امراض روانی می گردد.


2- آمار قطعی و مستند نشان می دهد که با افزایش برهنگی در جهان، طلاق و از هم گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به طور مداوم بالا رفته است، زیرا در « بازار آزاد برهنگی » که عملا زنان به صورت کالای مشترکی (لا اقل در مرحله ی غیر آمیزشی جنسی) در آمده اند دیگر قداست پیمان زناشویی مفهومی نمی تواند داشته باشد.


3- گسترش دامنه ی فحشاء، و افزایش فرزندان نامشروع از دردناک ترین پیامدهای بی حجابی است و دلائل آن مخصوصا در جوامع غربی کاملا نمایان است.


4- مسأله « ابتذال زن » و « سقوط شخصیت او » در این میان نیز حائز اهمیت فراوان است هنگامی که جامعه زن را با اندام برهنه بخواهد، طبیعی است روز به روز تقاضای آرایش بیشتر و خودنمایی افزونتر از او دارد، و هنگامی که زن را از طریق جاذبه ی جنسیش وسیله ی تبلیغ کالاها و دکور اتاق های انتظار، عاملی برای جلب جهان گردان و سیاحان ومانند اینها قرار بدهند، در چنین جامعه ای شخصیت زن تا حد یک عروسک، یا یک کالای بی ارزش سقوط می کند، و ارزش های والای انسانی او به کلی به دست فراموشی سپرده می شود، و تنها افتخار او جوانی و زیبایی و خودنمای او می شود. و به این ترتیب متدل به وسیله ای خواهد شد برای اشباع هوس های سرکش یک مشت آلوده ی فریب کار و انسان های دیو صفت.


( برگزیده تفسیر نمونه ج 3 احمدعلی بابایی - تحقیق و تنظیم : زیر نظر آیت ا... مکارم شیرازی - دار الکتب الاسلامیه 1374 ص292)


 


موفقیت های معنوی


پوشیدگی زن نمود بارز تقوای اوست و او را از آثار تقوا برخوردار می سازد.


زن پوشیده از بین خود و خدا، خدا را برگزیده است و از بین احکام دین و خواسته های نفس به احکام دین رو کرده است. چنین انتخابی به روحیه، تفکر وعمل او حال و هوای دیگری می بخشد و به پوشش او معنا می دهد.


قرآن کریم فرموده: « ای کسانی که ایمان آورده این اگر خدا ترس و با تقوا باشید، خداوند به شما فرقان ( تمییز حق از باطل و راه سعادت از شقاوت ) می بخشد و گناهان شما را می پوشاند و شما را مورد آمرزش قرار می دهد و خداوند دارای فضل و رحمتی بزرگ است. » ( انفال/29)


وقتی زن تقوای جنسی را مراعات کند و خود را از نامحرم بپوشاند وعده های الهی که برای پرهیزکاران داده شده است درباره ی او محقق می گردد، از تشخیص حق و باطل برخوردار می شود.


( برگرفته از کتاب حجاب در عصر حاضر )


 


فلسفه حجاب در قرآن


در هر بعدی از ابعاد مختلف برای سیر به مدارج کمال بین زنو مرد تفاوتی نیست منتهی باید اندیشه ها قرآن گونه باشد، یعنی همان گونه که قرآن بین کمال و حجاب و اندیشه و عفاف جمع نمود، ما نیز در نظام اسلامی بین کتاب و حجاب جمه کنیم. یعنی عظمت زن در این است که: « أن لا یرین الرّجال و لا یراهنّ الرجال »( بحار الانوار ج 103 ص 238 )


نبینند مردان نامحرم را و مردان نیز آنان را نبینند. قرآن کریم وقتی درباره حجاب سخن می گوید می فرماید:


حجاب عبارت است از احترام گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن که نامحرمان او را از دید حیوانی ننگرند. لذا نظر کردن به زنان غیر مسلمان را بدون قصد تباهی جایز می داند و علت آن این است که زنان غیر مسلمان از این حرمت بی بهره اند.


حال اگر کسی از تشخیص اصول ارزشی عاجز باشد، ممکن است معاذ الله حجاب را یک بند بداند، و حال این که قرآن کریم وقتی مسأله لزوم حجاب را بازگو می کند، علت و فلسفه ضرورت حجاب را چنین می فرماید:


« ذلک أدنی أن یعرفن فلا یوذین » ( احزاب / 59 ) یعنی برای اینکه شناخته نشوند و مورد اذیت واقع نگردند .چرا که آنان تجسم حرمت و عفاف جامعه هستند و حرمت دارند.