X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1389

پایان تدوین آیین نامه پوشش دانشجویان

جامعه > آموزش  - معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: بسیاری از افرادی که شاید به نظر ما حجاب آنها کامل نباشد اما همان انسانها به نماز و روزه و سایر واجبات معتقد هستند و آن را انجام می دهند.

مهر نوشت:

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به اتمام بازنگری آیین نامه پوشش دانشجویان علوم پزشکی گفت: نظارت بر اجرای آیین نامه در سطح دانشگاههای علوم پزشکی به معاونت آموزشی وزارت بهداشت سپرده شد.

دکتر فرحناز ترکستانی افزود: آیین نامه حجاب و عفاف که کار بازنگری آن به پایان رسیده است از مهرماه 89 اجرایی می شود و همانطور که غیبت دانشجویان در حیطه آموزش تعریف می شود این موضوع نیز به آموزش سپرده شد. وی خاطرنشان کرد: ما در بازنگری آیین نامه حجاب و عفاف سعی کرده ایم در مورد ضوابط پوشش با کلی گویی بیشتری به موضوع نگاه کنیم و در واقع قوانین گذشته را مورد بازخوانی قرار داده ایم.

ترکستانی با انتقاد از شیوه های قهری در برخورد با مقوله حجاب و عفاف گفت: انتقاد اصلی ما به شیوه های قهری این است که با بیان و تاکید بیش از اندازه بر این نوع آیین نامه به افرادی که در دانشگاهها حجاب خود را رعایت می کنند توهین می شود.

وی اضافه کرد: نگرانی اصلی ما این است که قداست محیط دانشگاهها از بین برود و از همین رو معتقدیم که کار فرهنگی باید به صورت ضابطه مند پیش رود و و بخش های فرهنگی باید متولی آن باشند.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با تاکید بر تفاوت بد حجابی با نبود عفاف، گفت: بسیاری از افرادی که شاید به نظر ما حجاب آنها کامل نباشد اما همان انسانها به نماز و روزه و سایر واجبات معتقد هستند و آن را انجام می دهند. بدحجابی با بی اعتقادی و بی عفافی متفاوت است و ما باید تعریف درستی از آنها داشته باشیم.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: از سوی دیگر حقوق شهروندی اقتضا می کند که قوانین را اجرا کنیم و در واقع ما در بخش فرهنگی باید به دانشجویان خود احترام قوانین را آموزش دهیم و در عین حال بتونیم جایگزین های فرهنگی مناسبی نیز بیابیم.